300 Primerov

Funkcija DateDiff

Datediff Function

The Funkcija DateDiff v Excel VBA lahko uporabite za iskanje števila dni med dvema datumoma.

kako napisati formulo

Postavite a ukazni gumb na delovnem listu in dodajte naslednje kodne vrstice:

Nobenaprvi zmenekAs Datum, secondDateAs Datum, nAs Celo število

firstDate = DateValue ('19. januar 2020')
secondDate = DateValue ('25. februar 2020')

n = DateDiff ('d', firstDate, secondDate)

MsgBox n

Pojasnilo: najprej razglasimo dva datuma. Nato inicializiramo dva datuma s funkcijo DateValue. Funkcija DateDiff ima tri argumente. Za prvi argument vnesite 'd', ker želimo število dni med dvema datumoma. Nazadnje uporabljamo polje MsgBox za prikaz števila dni med obema datumoma.

Rezultat, ko kliknete ukazni gumb na listu:

Dnevi med dvema datumoma v Excelu VBASpremenite 'd' v 'ww', da dobite število tednov med dvema datumoma. Kazalec postavite na DateDiff v urejevalniku Visual Basic in kliknite F1 za pomoč pri drugih podajalnikih intervalov.

3/8 Dokončano! Več o datumih in urah>
Pojdi na naslednje poglavje: Dogodki^