300 Primeri

Pred tiskanjem ustvarite nogo

Create Footer Before Printing

Spodaj si bomo ogledali program v Excel VBA to ustvari nogo pred tiskanjem delovni zvezek.

Ustvarite delovni zvezek pred dogodkom Print. Kodo, dodano v delovni zvezek BeforePrint Event, bo Excel VBA izvedel pred tiskanjem delovnega zvezka.1. Odprite Urejevalnik Visual Basic .kako narediti reference absolutne v

2. V Project Explorerju dvokliknite to delovno knjigo.

kako narediti koledar v

3. Na levem spustnem seznamu izberite Delovni zvezek. Na desnem spustnem seznamu izberite BeforePrint.Delovni zvezek BeforePrint Event v Excelu VBA

4. Če želite ustvariti nogo, dodajte naslednjo vrstico kode v dogodek Workbook BeforePrint:

ActiveSheet.PageSetup.LeftFooter = ActiveWorkbook.FullName

Opomba: Objekt PageSetup vsebuje vse lastnosti nastavitve strani (levo nogo, spodnji rob, velikost papirja, levi rob itd.) Kot lastnosti.kako narediti vrednost absolutno v

5. Preizkusite program s tiskanjem delovnega zvezka.

Rezultat:

Noga

4/6 Dokončano! Več o dogodkih>
Pojdi na naslednje poglavje: Matrika^