Excel

Šteje stolpce tabele

Count Table Columns

Formula Excel: Preštejte stolpce tabeleSplošna formula | _+_ | Povzetek

Za štetje stolpcev v Tabela Excel, lahko uporabite funkcijo COLUMNS. V prikazanem primeru je formula v I4:

 COLUMNS (table)
Pojasnilo

Ta formula uporablja strukturirano sklicevanje , skladnja, ki omogoča sklicevanje na dele tabel po imenu. Ko se na tabelo sklicuje samo ime, Excel vrne sklic samo na podatkovno področje tabele. V tem primeru je celotno območje tabele B4: F104, zato Tabela 1 vrne obseg B5: F105 v funkcijo COLUMNS.

 
= COLUMNS (Table1)

COLUMNS nato vrne končni rezultat 5, saj je v tabeli 5 stolpcev.

Avtor Dave Bruns


^