Excel

Preštejte elemente na seznamu

Count Items List

Formula Excel: Preštejte elemente na seznamuSplošna formula | _+_ | Povzetek

Če želite ustvariti štetje vrednosti, ki so prikazane na seznamu ali tabeli, lahko uporabite funkcijo COUNTIFS. V prikazanem primeru je formula v D5:= COUNTIFS (A:A,A1,B:B,B1)
Pojasnilo

Funkcija COUNTIFS sprejme pare obseg/merilo in poda število, ko se vsi kriteriji ujemajo. Ta primer vsebuje dva para obseg/merilo.

V paru 1 je obseg B: B (vneseno kot referenca celotnega stolpca), merilo pa je B5. Ta par bi sam po sebi vrnil štetje vsake vrednosti v stolpcu B.

V paru 2 je razpon C: C, merilo pa C5. Ta par bi sam po sebi vrnil štetje vsake vrednosti v stolpcu C.

kako uporabljati geomean v

Ker sta oba para prikazana v isti funkciji COUNTIFs, povežeta vrednosti v stolpcu B z vrednostmi v stolpcu C, COUNTIFS pa ustvari štetje vsake kombinacije Č/B, ki je prikazana v tabeli.Avtor Dave Bruns


^