Excel

Štejte celice manj kot

Count Cells Less Than

Excel formula: šteje celice manj kotSplošna formula
= COUNTIF (rng,')
Povzetek

Če želite prešteti število celic, ki vsebujejo vrednosti, manjše od določene številke, lahko uporabite Funkcija COUNTIF . V generični obliki formule (zgoraj) rng predstavlja obseg celic, ki vsebujejo številke, X pa prag, pod katerim želite šteti. V prikazanem primeru G5 vsebuje to formulo:

kako izračunati koeficient variacije v
 
= COUNTIF (C5:C11,'<80')
Pojasnilo

COUNTIF šteje število celic v obsegu, ki vsebujejo številske vrednosti, manjše od X, in rezultat vrne kot število.



Če želite prešteti celice, ki so 'manjše ali enake 80', uporabite:



vdelani grafikon je preprosto grafikon na delovnem listu
 
= COUNTIF (C5:C11,'<=80')

Če želite kot del meril uporabiti vrednost v drugi celici, uporabite znak & & (&) za združiti Všečkaj to:

 
= COUNTIF (rng,'<'&A1)

Če je vrednost v celici A1 100, bodo merila '<100' after concatenation:



 
= COUNTIF (rng,'<100')
Avtor Dave Bruns


^