Excel

Skupinski stolpčni grafikon

Clustered Column Chart

Primer grofovskega stolpčnega stolpca v Excelu

Grafični stolpec prikazuje več podatkovnih nizov v navpičnih stolpcih. Vsaka serija podatkov ima iste oznake osi, zato so navpične črte razvrščene po kategorijah. Skupinski stolpci omogočajo neposredno primerjavo več serij, vendar se hitro vizualno zapletejo. Najbolje delujejo v primerih, ko so podatkovne točke omejene.Prednosti

  • Dovoli neposredno primerjavo več podatkovnih nizov po kategoriji
  • Lahko pokaže spremembe skozi čas

Slabosti

  • Težje je primerjati eno serijo po kategorijah
  • Z dodajanjem kategorij ali nizov postanite vizualno zapleteni

Nasveti

  • Omejite serije podatkov in kategorije
  • Izogibajte se vsem 3D različicam


^