Excel

Izračunajte glavnico za dano obdobje

Calculate Principal

Formula Excel: Izračunajte glavnico za dano obdobjeSplošna formula | _+_ | Povzetek

Za izračun glavnice plačila posojila v določenem obdobju lahko uporabite funkcijo PPMT. V prikazanem primeru je formula v C10:= PPMT (rate,period,periods,-loan)
Pojasnilo

V tem primeru želimo izračunati glavni del za plačilo 1 5-letnega posojila v višini 5000 USD z obrestno mero 4,5%. Če želite to narediti, nastavimo PPMT tako:

oceniti - Obrestna mera na obdobje. Vrednost v C6 delimo z 12, saj 4,5% predstavlja letne obresti:

 
= PPMT (C6/12,1,C8,-C5)

za - obdobje, s katerim želimo delati. Dobavljeno kot 1, ker nas zanima znesek glavnice prvega plačila.

pv - Sedanja vrednost ali skupna vrednost vseh plačil zdaj. V primeru posojila se to vnese kot negativna vrednost z dodajanjem negativnega predznaka pred C5 za dobavo -5000.S temi vhodi funkcija PPMT vrne 74,465, kar je zaokroženo na 74,47 USD, ker je uporabljen format številke valute.

Avtor Dave Bruns


^