Excel

Izračunajte plačilo za posojilo

Calculate Payment Loan

Formula Excel: Izračunajte plačilo za posojiloSplošna formula | _+_ | Povzetek

Za izračun zneska plačila posojila glede na obrestno mero, rok posojila in znesek posojila lahko uporabite funkcijo PMT. V prikazanem primeru je formula v C10:= PMT (rate,periods,-amount)
Pojasnilo

Posojila imajo štiri glavne sestavine: znesek, obrestno mero, število periodičnih plačil (rok posojila) in znesek plačila na obdobje. S funkcijo PMT lahko dobite plačilo, ko imate na voljo ostale 3 komponente.

excel dobi vrednost iz drugega lista

V tem primeru želimo najti plačilo za 5000 USD posojila s 4,5% obrestno mero in 60 mesečnim rokom. Če želite to narediti, funkcijo PMT konfiguriramo na naslednji način:

oceniti - Obrestna mera na obdobje. Vrednost v C6 delimo z 12, saj 4,5% predstavlja letne obresti in potrebujemo periodične obresti.

nDue - število obdobij prihaja iz celice C7 60 mesečnih obdobij za 5 -letno posojilo.pv - znesek posojila izvira iz C5. Operater minus uporabljamo za zmanjšanje te vrednosti, saj posojilo predstavlja dolgovani denar.

kako prikazati datum v

S temi vhodi funkcija PMT vrne 93,215, zaokroženo na 92,22 USD v primeru z uporabo oblike številke valute.

Avtor Dave Bruns


^