Excel

Izračunajte kumulativne obresti za posojilo

Calculate Cumulative Loan Interest

Formula Excel: Izračunajte kumulativne obresti za posojiloSplošna formula | _+_ | Povzetek

Za izračun kumulativne glavnice, plačane med poljubnima plačili posojila, lahko uporabite funkcijo CUMIPMT. V prikazanem primeru izračunamo skupno plačano glavnico v celotnem obdobju posojila z uporabo prvega in zadnjega obdobja. Formula v C10 je:= CUMIPMT (rate,nper,pv,start,end,type)
Pojasnilo

V tem primeru želimo izračunati kumulativne obresti v celotnem obdobju 5-letnega posojila v višini 5000 USD z obrestno mero 4,5%. Če želite to narediti, smo CUMIPMT nastavili tako:

oceniti - Obrestna mera na obdobje. Vrednost v C6 delimo z 12, saj 4,5% predstavlja letne obresti:

 
= CUMIPMT (C6/12,C8,C5,1,60,0)

nDue - skupno število plačilnih rokov za posojilo 60 iz celice C8.

pv - Sedanja vrednost ali skupna vrednost vseh plačil zdaj 5000 iz celice C5.start_period - prvo obrestno obdobje, 1 v tem primeru, saj obračunavamo glavnico za celotno obdobje posojila.

end_period - zadnje obresti, 60 v tem primeru za celotno obdobje posojila.

S temi vložki funkcija CUMIPMT vrne –592,91, skupne obresti, plačane za posojilo.

Avtor Dave Bruns


^