Excel

Območje kroga

Area Circle

Formula Excel: območje krogaSplošna formula | _+_ | Povzetek

Za izračun površine kroga lahko uporabite PI funkcija skupaj z eksponentom operater (^). V prikazanem primeru je kopirana formula v C5:= PI ()*A1^2

ki izračuna površino kroga s polmerom iz stolpca B.

Pojasnilo

V geometriji je območje, zaprto s krogom s polmerom (r), definirano z naslednjo formulo: πr2

kaj pomeni prenos v Excelu

Grška črka π ('pi') predstavlja razmerje med obsegom kroga in njegovim premerom. V Excelu je π predstavljen v formuli z PI funkcija , ki vrne številko 3.14159265358979, natančno do 15 številk:

 
= PI ()*B5^2

Če želite kvadratiti število v Excelu, lahko uporabite povečanje operater (^): 
= PI () // returns 3.14159265358979

Ali pa uporabite POWER funkcija :

 
=A1^2

Če prepišemo formulo = πr2 kot Excelovo formulo, na primer dobimo:

kako spremeniti matriko v
 
= POWER (A1,2)

Ali:

 
= PI ()*B5^2

Rezultat je enak za obe formuli. Po Excelovih vrstni red operacij , bo pred množenjem prišlo do eksponenciacije.

Avtor Dave Bruns


^