Excel

Dodajte mesece datumu

Add Months Date

Formula Excel: datumu dodajte meseceSplošna formula | _+_ | Povzetek

Če želite datumu dodati določeno število let, lahko uporabite funkcijo EDATE.

V prikazanem primeru je formula v D5:

= EDATE (date,months)
Pojasnilo

Funkcija EDATE je popolnoma samodejna. Preprosto vnesite veljaven datum in število mesecev in EDATE bo vrnil nov datum. Če želite od datuma odšteti mesece, vnesite negativno vrednost.

Dodajanje let

Če se želite premikati naprej in nazaj v letih od določenega datuma, lahko pomnožite z 12 znotraj EDATE na naslednji način:

 
= EDATE (B5,C5)
Avtor Dave Bruns


^