Dodajte stolpec

Če želite stolpec dodati v Excel, z desno tipko miške kliknite črko stolpca in kliknite Vstavi. Ko vstavite stolpec ali vrstico, se sklici na celice samodejno posodobijo. Preberi VečAbsolutna vrednost

Funkcija ABS v Excelu vrne absolutno vrednost števila. Z drugimi besedami: funkcija ABS odstrani znak minus (-) iz negativnega števila in ga naredi pozitivnega. Preberi Več

Naslov

Funkcija ADDRESS v Excelu ustvari sklic na celico kot besedilo na podlagi dane številke vrstice in stolpca. Privzeto funkcija ADDRESS ustvari absolutno referenco. Preberi VečAgregat

Excelove funkcije, kot so SUM, COUNT, LARGE in MAX, ne delujejo, če obseg vključuje napake. To pa lahko preprosto odpravite s funkcijo AGREGATE. Preberi VečAnova

Ta primer vas uči, kako izvesti en faktor ANOVA (analiza variance) v Excelu. Za preverjanje ničelne hipoteze, da so sredstva več populacij enaka, se uporablja en sam faktor ali enosmerna ANOVA. Preberi Več300 primerov

Izpolnite ta razdelek in postanite Excel pro! Primeri in funkcije na tej strani so na voljo tudi na desni strani vsakega poglavja. Preberi Več

Območna tabela

Področni grafikon je črtni grafikon z območji pod črtami, napolnjenimi z barvami. Za prikaz prispevka vsake vrednosti k skupni vrednosti sčasoma uporabite zloženi grafikon. Če želite ustvariti področno karto v Excelu, izvedite naslednje korake. Preberi Več

Samodejno izpolnjevanje

Uporabite funkcijo samodejnega izpolnjevanja v Excelu za samodejno izpolnjevanje niza celic. Na tej strani je veliko preprostih primerov samodejnega izpolnjevanja. Nebo je meja! Preberi VečSamodejno obnavljanje

Excel občasno shrani kopijo datoteke Excel. Naučite se obnoviti datoteko, ki ni bila nikoli shranjena, in kako obnoviti datoteko, ki je bila shranjena vsaj enkrat. Preberi VečPovprečno

Funkcija AVERAGE v Excelu izračuna povprečje (aritmetično sredino) skupine števil. Funkcija AVERAGE prezre logične vrednosti, prazne celice in celice, ki vsebujejo besedilo. Preberi VečPovprečje Če

Funkcija AVERAGEIF v Excelu izračuna povprečje celic, ki izpolnjujejo eno merilo. AVERAGEIFS izračuna povprečje celic, ki izpolnjujejo več meril. Preberi Več

Osi

Večina vrst grafikonov ima dve osi: vodoravno os (ali os x) in navpično os (ali os y). Ta primer vas uči, kako spremeniti vrsto osi, dodati naslove osi in kako spremeniti lestvico navpične osi. Preberi VečStolpični diagram

Palični grafikon je vodoravna različica stolpčnega grafikona. Če imate velike besedilne oznake, uporabite palični grafikon. Če želite v Excelu ustvariti stolpčni grafikon, izvedite naslednje korake. Preberi Več

^